Bộ chia HDMI Switch 1 ra 2 Full HD 1080P

  • Bộ chia HDMI 1 ra 2 (1 in – 2 out)
  • Truyền tải tin hiệu tốt trong khoảng cách 15m
Danh mục: