SADPTool – Tải phần mềm cấu hình camera Hikvision

Tải phần mềm SADPTool Config – Cấu hình thiết bị của Hikvision

  • Mô tả phần mềm: Tìm kiếm phần mềm Giao thức thiết bị hoạt động thân thiện với người dùng và không cần cài đặt trực tuyến công cụ tìm kiếm thiết bị. Nó tìm kiếm các thiết bị trực tuyến đang hoạt động trong mạng con của bạn và hiển thị thông tin của các thiết bị. Bạn cũng có thể sửa đổi mạng cơ bản thông tin của các thiết bị sử dụng phần mềm này. Cấu hình mạng camera, cài đặt mật khẩu,…

Phần mềm tính băng thông cho camera

Giao diện phần mềm SADPTool trên máy tình dùng Windown
Giao diện phần mềm SADPTool trên máy tình dùng Windown

Tải phần mềm SADPTool cho Windown – Mac OS

  • Download, tải phần mềm SADPTool cho Windown hoặc SADPTool cho Mac OS (Hỗ trợ Mac OS 10.0 trở lên)
  • Tìm kiếm phần mềm Giao thức thiết bị hoạt động là công cụ tìm kiếm thiết bị trực tuyến thân thiện và không cần cài đặt cho Mac OS. Nó tìm kiếm các thiết bị trực tuyến trong mạng con của bạn và hiển thị thông tin của các thiết bị. Sử dụng phần mềm, bạn cũng có thể sửa đổi thông tin mạng cơ bản bao gồm địa chỉ IP, mặt nạ mạng con, cổng, v.v….
Rate this post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 0989140024