Tạo tài khoản người dùng Hikvision

Tạo tài khoản, người dùng mới trên thiết bị đầu ghi, camera IPC Hikvision

Hello các bạn. Sau đây mình xin hướng dẫn cách tạo tài khoản mới cho đầu ghi, camera IPC Hikvision bằng trình duyệt web

Bước 1: Truy cập vào đầu ghi hình hoặc camera IPC. Vào TAB Configuration

Giao diện TAB đầu ghi Hikvision trên trình duyệt web
Giao diện TAB đầu ghi Hikvision trên trình duyệt web

Bước 2: Truy cập vào System -> User Managament.

Tạo tài khoản người dùng Hikvision
Tạo tài khoản người dùng Hikvision

Bước 3: Bấm vào nút “ADD” để thêm tài khoản người dùng mới

Giao diện mục tạo tài khoản mới như hình dưới

Tạo tài khoản mới hikvision đầu ghi - camera IPC
Tạo tài khoản mới hikvision đầu ghi – camera IPC
 • User name: Tên tài khoản mới (nên viết liền – không đấy để dễ đăng nhập. Ví dụ: admin1, user001, user002…._
 • Lever: Quyền hạn, cái này có thể tùy chỉnh ở mục dưới. Để sao cũng được :D)
 • Admin Password: MẬT KHẨU TÀI KHOẢN ADMIN
 • Password: Mật khẩu của tài khoản cần tạo
 • Confirm: Nhập lại mật khẩu của tài khoản (giống như kiểu nhập 2 lần để xác thực mật khẩu)

– Ở dưới đây là giới hạn các tính năng của tài khoản cần tạo

Các tính năng tạo khi tạo tài khoản Hikvision
Các tính năng tạo khi tạo tài khoản Hikvision
 • Local: Upgrade/Format: : Cập nhật/Định dạng
 • Local: Shutdown/Reboot: Tắt / khởi động lại
 • Local: Parameters Settings: Cài đặt thông số
 • Local: Log Search:  Tìm kiếm log (lịch sử)
 • Local: Camera Management: Quản lí camera local
 • Local: Playback: Xem lại
 • Local: Manual Operation:
 • Local: PTZ Control: Điều khiển PTZ
 • Local: Video Export: Xuất video
 • Remote: Parameters Settings: Cài đặt thông số
 • Remote: Log Search / Interrogate Working Status: Tìm kiếm Log / Kiểm tra tình trạng làm việc
 • Remote: Upgrade / Format: Cập nhật/Định dạng
 • Remote: Two-way Audio: Âm thanh 2 chiều
 • Remote: Shutdown / Reboot: Điều khiển từ xa: Tắt/ Khởi động lại
 • Remote: Notify Surveillance Center / Trigger Alarm Output:  Thông báo trung tâm / Ngõ ra cảnh báo
 • Remote: Video Output Control: Ngõ ra video
 • Remote: Serial Port Control: Port, cổng camera
 • Remote Camera Management: Điều khiển camera menu
 • Remote: Live View: Điều khiển, quản lý xem trực tiếp
 • Remote: Manual Record: Điều khiển ghi hình, cấu hình ghi hình
 • Remote: PTZ Control: Điều khiển PTZ từ xa
 • Remote: Playback: Điều khiển xem lại từ xa

Bạn có thể tùy chỉnh các tính năng ở trên cho phù hợp với tài khoản người dùng mà bạn tạo. Ví dụ như chỉ cho xem trực tiếp, xem lại…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Xem báo giá Xem demo Tải phần mềm....