Thiết bị cân bằng tải Draytek V300B

  • Thiết bị cân bằng tải Draytek V300B
  • Cổng giao tiếp: 4 Gigabit WAN port: Cân bằng tải 4 đường truyền internet cùng lúc;(cắm qua convester).2 Gigabit LAN port with 4 VLAN and 4 Subnet.; 2 USB port for 3G/3.5G/4G modem and FTP/Print server
  • Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps