ConfigTool – Phần mềm cấu hình camera IP, đầu ghi hình Dahua

ConfigTool – Phần mềm cấu hình camera IP, đầu ghi hình Dahua

  • Phần mềm ConfigTool dùng để cấu hình, tìm kiếm các thiết bị của Dahua. Cấu hình mạng, thời gian, thay đổi mật khẩu, khởi động lại, update firmware, thay đổi địa chỉ mạng,….

Phần mềm configtool

Tải phần mềm ConfigTool – cấu hình camera Dahua.

  • Tải phần mềm, download, configtool download,…tại link bên dưới

Download cameragialai24h

2 thoughts on “ConfigTool – Phần mềm cấu hình camera IP, đầu ghi hình Dahua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Xem báo giá Xem demo Tải phần mềm....