Converter quang NETLINK HTB-GS-03

  • Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M
  • Dùng cho 2 Sợi quang – 2fo
  • Chuyển đổi tín hiệu 10/100/1000Mbps sang quang và ngược lại
  • Sử dụng 2 sợi quang với đầu nối SC
Danh mục: