Phần mềm Batch Configuration – cấu hình camera Hikvision

Phần mềm Batch Configuration –  tải phần mềm cấu hình camera Hikvision – cài đặt mạng, địa chỉ IP

  • Phần mềm Batch Config có thể được sử dụng để định cấu hình các tham số của một hoặc nhiều thiết bị, chẳng hạn như tham số mạng, người dùng và ngoại lệ. Và phần mềm cũng cung cấp các chức năng khác, như kiểm soát gạt nước, chỉnh sửa mật khẩu, khôi phục cài đặt mặc định và nâng cấp hàng loạt.

Giao diện phần mềm trên máy tính

Phần mềm Batch Configuration cấu hình camera Hikvision trên máy tính PC
Phần mềm Batch Configuration cấu hình camera Hikvision trên máy tính PC

Download – tải phần mềm Batch Configuration

Phần mềm cấu hình – reset pass Hikvision trên PC SADPTool

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *