EzTools | Phần mềm cấu hình, cài đặt camera Uniview trên PC

EZTools – phần mềm tìm kiếm thiết bị, cấu hình camera Uniview trên máy tính

Giao diện phần mềm EZTools trên máy tính PC chạy Windows
Giao diện phần mềm EZTools trên máy tính PC chạy Windows

– EZTools là bộ công cụ để tìm kiếm camera trong mạng LAN và nâng cấp thiết bị, cấu hình từ xa, cài đặt thời gian ghi và tính toán dung lượng lưu trữ cho camera.

  • Quản lý thiết bị:
    – Tìm kiếm và nâng cấp thiết bị;
    – Cấu hình từ xa của các thông số thiết bị;
  • Tính toán công suất, dung lượng ổ đĩa
    – Tính thời gian ghi cho phép dựa trên dung lượng đĩa đã cho
    – Tính dung lượng đĩa cần thiết dựa trên thời gian ghi đã cho

Phần mềm EZStation – xem camera Uniview trên máy tính

Tải phần mềm EZTools cho máy tính PC

Link tải phần mềm Google Drive

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Xem báo giá Xem demo Tải phần mềm....